Santierul si urmarirea lucrarilor


Pe toata perioada derularii lucrarilor, la loc vizibil, trebuie afisat un panou de minim 90X60 cm, panou ce va contine datele de identificare ale investitiei:
 • denumire;
 • adresa;
 • beneficiar;
 • proiectant general;
 • executant (constructor);
 • numarul Autorizatiei de Construire si valabilitatea acesteia;
 • data inceperii si data terminarii lucrarilor;
Obligatiile dumneavoastra si ale executantului sunt:
 • urmarirea executiei lucrarilor prin inspectorul de santier autorizat (diriginte) ca reprezentant al Dumneavoastra si responsabilul tehnic cu executia, atestat, din partea executantului;
 • intocmirea cartii tehnice a constructiei – evidenta tuturor documentelor privind constructia in toate etapele realizarii ei; se intocmeste si se completeaza prin grija inspectorului de santier pe perioada execuarii lucrarilor; dupa aceea obligatia de completare va revine Dumneavoastra;
 • efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor in termen, precum si a receptiei finale dupa perioada de garantie;
 • urmarirea comportarii in exploatare a constructiei.
Arhitectul are dreptul si obligatia de a urmari executarea intocmai a lucrarilor proiectate. Neconformitatea acestoracu documentatia elaborata va fi semnalata Dumneavoastra si , dupa caz, organismelor de control abilitate.
Pe toata durata santierului, arhitectul efectueaza:
 • inspectii periodice;
 • controlul starii diverselor categorii de lucrari, verificarea partii financiare a lucrarilor;
Executantul, in baza contractului de antrepriza, are urmatoarele obligatii pentru asigurarea calitatii constructiilor:
 • sa va sesiseze cu privire la neconformitatile si/sau neconcordantele din proiect pentru a putea fi solutionate de catre proiectant;
 • sa inceapa executia numai daca exista Autorizatie de Construire;
 • sa execute lucrarile numai pe baza si in conformitate cu proiectul tehnic de executie.