Obtinerea Autorizatiei de Construire (AC)


Autorizatia de construire este actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.
AC se elibereaza pentru:
 • orice constructie noua;
 • constructii provizorii pe santier;
 • lucrari cu caracter provizoriu;
 • reconstruire, modificare, extindere, reparare, restaurare a cladirilor de orice fel;
Autorizatia de Construire NU este necesara pentru lucrari de reparatii care nu modifica forma exterioara a constructiei,materialele din care este executata sa pastreze golurile de tamplarie, nu se altereaza structura de rezistentza sau aspectul arhitectural al constructiei.
Daca, insa, lucrarile mentionate mai sus se executa la constructii monumente istorice, emiterea autorizatiilor de construire este OBLIGATORIE.
Documente necesare pentru completarea dosarului ce se depune in vederea emiterii AC:
 • cerere pentru emiterea AC, inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform Proiectului de Autorizare de construire (PAC);
 • PAC, inclusiv referatele de verificare si cel de expertiza tehnica, dupa caz, semnate si stampilate in original (doua exemplare);
 • actul doveditor al titularului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executiea lucrarilor de constructie;
 • certificatul de urbanism;
 • fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii Acordului Unic (act cu valoare de avizconform, care insumeaza avize si acorduri favorabile, exprimate prin fise tehnice, pentru unitati urbane), precum si documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului;
 • declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului;
 • documentele de plata pentru emiterea AC, pentru avizele si acordurile necesare.
In acelasi timp cu AC se poate solicita si Proiectul pentru Organizarea Executiei Lucrarilor (POE).
PAC este proiectul tehnic pentru AC si se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:
arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura (membru OAR, cu drept de semnatura);
inginer cu diploma recunoscuta de statul roman pentru partea de inginerie.
Verificarea proiectelor se face de catre verificatori atestati.
Termenul de eliberarea a AC este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.
Daca documentatia este incompleta, ea se returneaza solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor si a elementelor necesare completarii acesteia.
Odata cu AC veti primi, in doua exemplare, un document de “Instiintare privind data inceperii lucrarilor” - acest document trebuie inaintat Inspectoratului de Stat in Constructii, la inceperea santierului.
Precizari:
 • refuzul unei AC trebuie motivat de emitent in termen de 20 de zile de la primirea cererii;
 • in lipsa acestei notificari, autorizatia se considera emisa la expirarea termenului de 30 zile.
Taxe:
 • taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculeaza in functie de suprafata pentru care se solicita , iar in mediul rural se percepe 50 % din taxa pentru mediul urban.
 • taxa pentru obtinerea AC se calculeaza ca fiind, in general, 1% din valoarea investitiei, iar pentru locuinte de 0,5% . Sunt exceptate de la plata taxei de obtinere a AC:
 • lacasurile de cult si anexele acestora;
 • lucrarile de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;
 • lucrarile de interes public judetean sau local
 • constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice;
 • proprietarii de monumente istorice – pentru interventiile asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care proprietarii utilizeaza bunul imobil detinut numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, pentru locuit;
 • persoane fizice veterani de razboi;
 • persoane persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate intre 06.09.1940 si 06.03.1945;
 • persoane persecutate din motive politice de catre dictatura instaurata incepand cu 06.03.1945;
 • persoanele deportate sau cele constituite in prizonieri.
Cheltuielile pentru controlul statului in autorizarea executarii lucrarilor se suporta de catre dumneavoastra si reprezinta 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate.
Cheltuielile pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii se suporta de catre dumneavoastra prin virarea unei sume care reprezinta 0,7% din cheltuielile de constructie autorizate, acestea putandu-se achita esalonat.
Precizare: In mediul rural taxele sunt 50% din taxele urbane.
armatei romane-1.jpg armatei romane-2.jpg