Mic dictionar


Aria construita = suprafata ocupata de catre constructie la sol (amprenta casei pe teren);
Aria construita desfasurata = suprafata insumata a tuturor nivelelor;
Aria utila = suprafata insumata a camerelor fara grosimile zidurilor (suprafata interioara a camerelor);
Aria locuibila = suprafata insumata a camerelor locuibile;
Certificat de Urbanism = actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza safie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.
Autorizatia de construire = actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.
PUG = proiect urbanistic general, contine reglementarile urbanistice valabile la nivelul unui oras si care trebuie respectate in Autorizatia de Constructie.
PUZ = proiect urbanistic zonal, contine reglementarile urbanistice valabile pentru o zona mai mare (aproximativ 10 ha) care nu este bine definita urbanistic (teren viran sau care a fost afectat de demolari masive).
PUD = proiect urbanistic de detaliu, se realizeaza pentru un anume teren, prin intermediul lui se precizeaza perimetrul construibil, retragerile fata de limite, regim de inaltime, aliniament, in corelare cu terenurile invecinate.